Användning av cookies och analys

Analytikmetoderna som används på webbsidorna är informationssäkra

På våra webbplatser använder vi olika analytikmetoder med hjälp av vilka vi till exempel följer upp aktiviteten på våra webbplatser och i våra tjänster. Vi riktar inte reklam till användarna på den här webbplatsen. Den analytikmetod som används på den här webbplatsen använder sig av cookies. Alla analytikmetoder har testats för informationssäkerhet och vi övervakar kontinuerligt deras säkerhet. Cookies kan inte ändras av utomstående, och informationen som samlas med dem sparas i ett sådant servercenter i Europa som auditerats för informationssäkerhet.

Tjänsteleverantören av analytikmetoderna har förbundit sig att använda välkända informationssäkerhetsstandarder och att följa gällande lagar om behandling av personuppgifter. OP-Tjänster Ab administrerar den information som samlas med hjälp av cookies och den ägs av de personuppgiftsansvariga i OP Gruppen. Vi lämnar inte ut information till tredje parter.

Vilka verktyg använder vi och hur länge lagras uppgifterna?

Vi använder både sessionscookies och permanenta cookies. Verktygen kan ställa in flera cookies med olika lagringstider. Vi anger den maximala lagringstiden för kakor för varje verktyg.

Sessionscookies existerar bara under en session, dvs. under ett besök. De raderas automatiskt då du stänger webbläsaren. Sessionscookies hjälper dig till exempel att navigera mellan sidor, att logga in i tjänsten och att använda olika räknare och nätblanketter.

Permanenta cookies blir kvar för en viss tid i din webbläsare eller enhet också efter sessionen, om du inte tar bort dem tidigare via webbläsarens inställningar. Permanenta cookies använder vi för att förbättra användarupplevelsen. Med hjälp av dem identifierar webbplatsen din enhet och kommer ihåg dina inställningar, exempelvis ditt språkval, när du besöker webbplatsen igen.

Verktyg

Förvaringstid

Adobe Analytics

2 år

Hur fungerar cookies?

Cookies är små textfiler som sparas på användarens apparat. Vi använder cookies för att specificera webbläsare och identifiera webbläsarna hos besökarna på våra nätsidor. Med hjälp av en cookie kan vi alltså se om en användare tidigare har besökt vår webbplats med sin webbläsare. Vi kan också använda cookies av tekniska skäl för att säkerställa funktionerna på webbplatsen.

Syftet är en fungerande webbplats

På den här webbplatsen använder vi en analytikmetod för att samla information om användningen av webbplatsen. Syftet med analysen av användningen av webbplatsen och utnyttjandet av cookies är att göra det möjligt att tillhandahålla en fungerande tjänst samt att upprätthålla webbplatsen.

Hur kan en besökare påverka användningen av cookies?

Vi använder endast cookies som är nödvändiga för att webbplatsen ska fungera. Det går inte att förbjuda användningen av cookies, eftersom det skulle hindra sidan från att fungera.

Dataskydd

Som ett ansvarsfullt företag har OP Gruppen förbundit sig till att svara för sina kunders integritetsskydd i enlighet med lagstiftningen om dataskydd. Ytterligare information om behandling av personuppgifter får du på adressen op.fi/dataskydd.