OP Ryhmän vuosi 2020 -sivuston saavutettavuusseloste

Tämä seloste koskee OP Ryhmän vuosi 2020 -sivuston (op-year2020.fi) saavutettavuutta. Palvelu on OP Ryhmän yhtiöiden verkkosivusto.

OP Ryhmään kuuluvat OP Osuuskunta, sen konserniyritykset (kuten OP Yrityspankki Oyj, OP-Asuntoluottopankki Oyj, Pohjola Vakuutus Oy, OP-Henkivakuutus Oy ja OP-Palvelut Oy), OP Osuuskunnan jäsenpankit, OP-Eläkesäätiö, OP-Eläkekassa sekä muut nykyiset ja tulevat yritykset, yhteisöt ja säätiöt, joissa vähintään yksi edellä mainituista yksin tai yhdessä käyttää/käyttävät määräysvaltaa. 

Sivuston saavutettavuuden osalta on suoritettu itsearviointia. Itsearvioinnissa on käytetty seuraavia järjestelmiä: 

  • Tietokoneilla saavutettavuus on testattu Chrome-selaimella ja NVDA-ruudunlukuohjelmistolla. 

Saavutettavuusvaatimuksia koskevat säännökset ovat Digitaalisten palveluiden tarjoamista koskevassa laissa. 

Tämä saavutettavuusseloste on laadittu 3.3.2021 ja sitä on viimeksi päivitetty 1.6.2021.

Digipalvelun saavutettavuuden tila

OP Ryhmän vuosi 2020 täyttää vaatimukset osittain. Vaatimusten noudattamatta jättämiset ja vaatimuksiin sovellettavat poikkeukset mainitaan jäljempänä. Sisältö koostuu suurimmilta osin tekstistä ja kuvista, jotka ovat käytettävissä myös avustavilla teknologioilla. 

Sisällöt, jotka eivät ole saavutettavia

Sivuston sisällä navigoitaessa on saavutettavuusongelmia, esimeriksi ruudunlukija ei lähde lukemaan sivun sisältöä nuolella vaan siirtyy suoraan alapalkkiin. Sisältö ei rivity kaikilta osin oikein tekstiä ja välistystä suurennettaessa, eikä kaikki sisältö ole saatavilla. Liikkuvaa kuvaa ei voi pysäyttää.

1.4.4. Tekstin koon muuttaminen

2.1.1 Näppäimistö

2.2.2 Keskeytä, pysäytä, piilota

2.4.4 Linkin tarkoitus (kontekstissa)

Pdf-dokumentit

Varsinainen pdf-muotoinen OP Ryhmän vuosi 2020 -katsaus täyttää saavutettavuusvaatimukset. Sivustolla on lisäksi muita liitetiedostoja (OP Ryhmän vuosiraportointikokonaisuuden, OP Yrityspankki Oyj:n ja OP-Asuntoluottopankki Oyj:n raportit), joissa on puutteita saavutettavuudessa.

Sisällöt, jotka eivät ole saavutettavia kohtuuttoman rasitteen perusteella

Vuosiraportointikokonaisuuteen sisältyy useita laajoja raportteja (mm. tilinpäätökset ja toimintakertomukset), jotka on julkaistava lakisääteisen tiedonantovelvollisuuden ja muiden sääntelyn vaatimusten perusteella. Näiden pdf-tiedostojen saavutettavuudessa on puutteita, joiden muokkaaminen vaaditussa julkaisuajassa olisi kohtuuton rasite.

Saavutettavuuspalaute

Löysitkö puutteita digitaalisten palveluidemme saavutettavuudesta? Jos et löytänyt vastausta saavutettavuusselosteesta, anna palautetta.

Anna palautetta saavutettavuudesta

Palautteisiin liittyvä henkilötietojen käsittely

Kirjautumattoman asiakkaan antama palaute on anonyymiä, jos asiakas ei anna yhteystietojaan. Kirjautumattomalta asiakkaalta kysytään nimeä sekä sähköpostiosoitetta tai puhelinnumeroa, jotka tarvitaan, jos asiakas toivoo yhteydenottoa. Kirjautuneesta asiakkaasta tallennetaan palautejärjestelmään asiakkaan tai yrityksen edustajan henkilötunnus, nimi ja paikallinen osuuspankki, jonka asiakas palautteen antaja on. Lisäksi yritysasiakkaasta tallennetaan yrityksen nimi ja y-tunnus. Jos kirjautunut asiakas toivoo yhteydenottoa, tallennetaan myös puhelinnumero tai sähköpostiosoite. Lisäksi palautejärjestelmään tallennetaan asiakkaan antama palaute sekä asiakkaan kertoma tieto siitä, mitä apuvälineohjelmaa tai -laitetta hän käyttää.

Kerättyjä henkilötietoja käytetään ainoastaan asiakaspalautteen käsittelemiseksi, jolloin tavoitteena on parantaa ja kehittää asiakaskokemusta sekä OP Ryhmän palveluita. Henkilötietoja käsitellään OP Ryhmän finanssilaitosten asiakasrekistereissä.

Lue lisätiedot henkilötietojen käsittelystä ja tietosuojaselosteet.

Valvova viranomainen

Jos sivustolla on saavutettavuusongelmia ja et löydä siihen tarkennusta saavutettavuusselosteelta, toivoisimme sinulta palautetta yllä olevan linkin kautta. Vastaamme sinulle lain edellyttämän 14 päivän kuluessa, mikäli annat lomakkeella yhteystietosi.

Mikäli et ole tyytyväinen antamaamme vastaukseen tai emme vastaisi palautteeseesi ollenkaan, voit olla yhteydessä valvovaan viranomaiseen eli Etelä-Suomen aluehallintovirastoon.

Valvontaviranomaisen yhteystiedot

Etelä-Suomen aluehallintovirasto

Saavutettavuuden valvonnan yksikkö
www.saavutettavuusvaatimukset.fi
saavutettavuus@avi.fi
Puhelinnumero vaihde 0295 016 000